תחנת מוניות חרמון

תחנת מוניות חרמוןקרית שמונה 1800-311811
מוניות קרית שמונה