מונית סיטון איציק

מונית סיטון איציקקרית שמונה052-9121908
מוניות קרית שמונה