תחנת מוניות בני העיר קרית שמונה

תחנת מוניות בני העיר קרית שמונהקריית שמונה1800-304141
מוניות קרית שמונה