מוניות בן לולו

מוניות בן לולוקרית שמונה050-7579042
מוניות קרית שמונה