מוניות קרית שמונה

מונית סיטון איציק

מונית אלי סיסו