מוניות קרית שמונה

מוניות לאוניד

מוניות קרית שמונה
מוניות לאוניד7.00 עד 21.00 שבתות/לילות בתיאום052-9121947
מוניות קרית שמונה